Location: Radisson SAS Palais Hotel Vienna Event: Tango Pasión - Premierenparty im SAS (Mar 10, 2004)